Scio testy OSP: Analytický oddíl – 2. část

V minulém článku Scio testy OSP: Analytický oddíl – 1. část  jsme se podívali na úlohy typu Grafy a tabulky, Porovnávání hodnot, Dostačující tvrzení a Slovní úlohy. V tomto článku nás tedy čeká Matematizace, Vynechávky, Smyšlené operace a Zebry.

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Matematizace

Tyto úlohy se většinou skládají z krátkého textu, který je doplněn jednou nebo více rovnicemi. Vy pak z těchto rovnic musíte vyvozovat určité závěry. Může se ale jednat i o slovní popis situace, kde je vaším cílem najít rovnici, která danou situaci popisuje.

Ukázková úloha

Kamarádi dělají různé sporty, přičemž každý z nich dělá právě jeden sport.  kamarádů hraje fotbal, kamarádů hraje hokej a   kamarádů hraje basketbal. Přičemž platí:

2B=3H-1

F+5=B+H

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedených vztahů?

A) Kdyby hokej dělali právě tři z kamarádů, tak basketbal by jich hrálo osm.

B) Fotbal hraje stejný počet kamarádů, jaký by jich hrál basketbal a hokej dohromady, kdyby z hokeje pět kamarádů odešlo do plavání.

C) Kdyby z basketbalu přešlo pět kamarádů do fotbalu, tak fotbal by hrálo stejně kamarádů jako basketbal a hokej dohromady.

D) Počet kamarádů, kteří hrají basketbal, zvětšený na dvojnásobek je o jedna větší, než počet kamarádů, kteří dělají hokej, zvětšený na trojnásobek.

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Vynechávky

Testy jako další obsahují typ úloh, kde je před vás postavena rovnice s chybějící částí. Vašim cílem je vybrat z nabízených možností ten výraz, po jehož doplnění bude rovnost platit. Časová náročnost těchto úloh poměrně kolísá. Někdy vám bude správná odpověď jasná takřka okamžitě, ale jindy může řešení zabrat i minuty.

Ukázková úloha

Scio testy OSP vynechávky

Která z následujících částí výrazu patří na vyznačené místo výrazu v zadání, aby platila uvedená rovnost?

A) (2z+√3y)(2z+2√3y)

B) (2z-2√3y)(2z+2√3y)

C)  4(3y-z)(3y-z)

D) 4(√3y+z)(y-√3z)

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Smyšlené operace

Ve Scio testech OSP úlohy se smyšlenou operací poznáte na první pohled. Budou se v nich totiž vyskytovat znaky jako ♦, ♥, ¥, ¿ a podobné. Tyto znaky zastupují určitou matematickou operaci. Jistě se však nebude jednat o sčítání, odčítání, násobení ani dělení. Většinou se jedná o kombinaci těchto operací. Vaše úkoly se různí. Někdy pomocí definované operace máte vypočítat příklad, jindy určit o jakou operaci se jedná.

Ukázková úloha

Operace ♦ je definována vztahem . Čemu se rovná ?

A) 0

B) 9

C) 21

D) 24

Scio testy OSP - úspěšně zvládnuté zkoušky

Scio testy OSP: Analytický oddíl – Zebry

O zebrách si můžete přečíst v článku: Scio testy OSP: Řešte zebry, aneb ovládněte analytický oddíl.Matěj Vitouch

Matěj Vitouch

Lektor testů OSP a TSP, hlavní autor publikace Obecné studijní předpoklady - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO

Chceš víc?

Tento článek čerpá informace a úlohy z učebnice Obecné studijní předpoklady. V ní je v ní vysvětlen jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obsahuje i test OSP s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.

MiniTest OSP zdarma

Vyzkoušejte si interaktivní test OSP zdarma a zjistěte, jaké jsou vaše šance dostat se na vysokou a kolik času ještě přípravě musíte věnovat.