Příprava na Scio testy OSP a TSP MUNI

Učebnice OSP - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO
Tato publikace Vám poskytne vše, co budete potřebovat k úspěšné přípravě na testy OSP společnosti Scio.
Více
Učebnice TSP - Kompletní průvodce přípravou na testy TSP MUNI
Tato publikace Vám poskytne vše, co budete potřebovat k úspěšné přípravě na testy TSP MUNI.
Více
Previous
Next
[qsm quiz=2]
[qsm quiz=1]

Čekají vás Scio testy v rámci přijímacích zkoušek na VŠ? Tady najdete všechny potřebné informace o testech OSP (Obecné studijní předpoklady) a možnosti kvalitní přípravy. Můžete si také vyzkoušet ukázkové Scio testy online.

Co jsou Scio testy

Scio testy OSP, které se píší v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), mají ověřit, jaké jsou vaše předpoklady pro studium na vysoké škole. Tyto předpoklady mají být chápany jako součet vašich studijních dovedností a schopností. Teoreticky tedy k úspěšnému zvládnutí Scio OSP nejsou potřeba žádné konkrétní znalosti. Přesto je dobré přípravě věnovat náležitý čas. Není pravda, že se na testy Obecných studijních předpokladů nedá připravit. Sami uvidíte, jak se vaše výsledky budou postupně zlepšovat. NSZ se konají na mnoha místech v ČR i na Slovensku a v několika termínech. Pokud Scio test absolvujete ve více termínech, tak bude započítán jen váš nejlepší výsledek.Pro školní rok 2019/2020 ještě nejsou konkrétní termíny vypsané. První termín bývá ale každoročně začátkem prosince a poslední koncem května. Celkem se vypisuje šest termínů Scio testů. Ne všechny školy ale akceptují výsledky ze všech termínů.

Každý termín se platí zvlášť a cena za jeden se pohybuje v řádu stovek korun podle toho, jakou variantu zvolíte a jak rychle se přihlásíte. (Čím dřív zaplatíte, tím bude cena Scio testů nižší.)

Chceš víc?

Připravili jsme i knihu, která vás bezpečně provede celou přípravou na Scio testy OSP. Naleznete v ní vysvětlení každého typu úloh včetně cvičebnice.

Struktura testů OSP

Podoba testů OSP se pravidelně mění. U Scio testů 2020 (2019) budete muset absolvovat dva oddíly testu OSP – verbální a analytický. Ve verbálním oddílu, který by měl ověřit vaši schopnost pracovat s jazykem, naleznete úlohy s texty a slovy. Na jeho řešení máte 35 minut. Naopak oddíl analytický zjišťuje vaše matematické a logické dovednosti. Jeho časový limit je 50 minut. Oba oddíly obsahují 33 úloh. Důležitá informace je, že časy mezi jednotlivými oddíly jsou nepřenosné. To znamená, že pokud vám ve verbálním oddílu zbude čas, nemůžete se v něm věnovat oddílu analytickému a obráceně. Je ale stejně poměrně nepravděpodobné, že u ostrého testu budete mít více času, než potřebujete.

Všechny úlohy ve Scio testech mají právě jedno správné řešení, které vybíráte ze čtyř nebo pěti možností (uzavřené otázky). Za správnou odpověď získáte vždy jeden bod. Za odpověď chybnou ztratíte 1/4 bodu u úloh se čtyřmi možnostmi na výběr a 1/5 bodu u úloh s pěti možnostmi na výběr. Za nezodpovězené úlohy neztrácíte ani nezískáváte nic.

Odpovědi budete zaznamenávat na samostatný list – záznamový arch.  Zadání zpravidla neodevzdáváte, a můžete si do něj tak dělat poznámky a výpočty.

Odpovědi se zaznamenávají do archu formou křížkováni (viz obrázek). Pokud se rozhodnete vaši odpověď změnit, tak původní odpověď začerněte a zakřížkujte variantu, kterou považujete za správnou. Takto opravenou odpověď již měnit nelze. Pokud později uznáte i opravenou odpověď jako chybnou, tak ji začerněte. Úloha bude hodnocena jako nevyplněná. Jako nevyplněné budou hodnoceny i úlohy, u kterých označíte jako správné dvě nebo více odpovědí.

Ukázka správně a špatně vyplněných odpovědí v testech Scio OSP

Jak probíhají Scio testy

Jak pravděpodobně víte, váš výsledek u NSZ se udává pomocí percentilu. Dosažení určitého percentilu tvoří součást přijímacích kritérií na mnoha vysokých školách v České republice a na Slovensku. Důvod, proč se výsledek neudává v bodech, je ten, aby se eliminovaly odchylky způsobené rozdílnými obtížnostmi testů variantách. Percentil totiž udává, kolik procent testovaných studentů mělo stejný nebo horší výsledek než vy. Pokud tedy budete mít nejlepší výsledek ze všech testovaných, tak váš percentil bude 100. Naopak percentil toho nejméně šťastného uchazeče bude 0. Testy OSP jsou vytvářeny tak, aby se průměrný uchazeč (který má percentil Scio 50) získal asi 50 % z celkového počtu bodů.

U Národních srovnávacích zkoušek se váš výsledný percentil vypočítá jako průměr percentilů z verbálního a analytického oddílu. Pro všechny termíny v daném roce kromě prvního se navíc uvádí percentil harmonizovaný. To znamená, že každý rok se v prvním termínu NSZ percentil počítá klasicky výše uvedeným způsobem, ale výsledky dalších termínů se pomocí složitých vzorců přepočítají, aby obtížnost všech termínů byla rovnocenná. Nemůže se tedy stát, že narazíte na těžší nebo lehčí termín. Všechny budou mít takovou obtížnost, jakou měl první termín daného roku.

Vysoké školy si sami určují, jakou roli budou mít OSP testy společnosti Scio v přijímacím řízení. Někdy vám dobrý percentil může zajistit prominutí přijímací zkoušky, jindy je výsledek u NSZ jediným zohledňovaným kritériem. Zjistěte si co nejdříve, jaký percentil vámi vybraná škola zohledňuje. Naleznete to přímo na webových stránkách školy. Pozor na to, že přijímací kritéria se mohou lišit v rámci jednotlivých fakult i oborů. Některé školy navíc nezohledňují všechny termíny Národních srovnávacích zkoušek a někdy také přikládají verbálnímu a analytickému oddílu odlišnou váhu.

Termíny NSZ pro školní rok 2020/2021

V tomto školním roce opět společnost Scio pořádá šest termínů Národních srovnávacích zkoušek. Nezapomeňte si ověřit, které termíny akceptuje Vámi vybraná fakulta. Pozor také na to, že některé zkoušky není možné absolvovat ve všech termínech (Matematika, Biologie, Angličtina, …).

Zdroj:  https://www.scio.cz/nsz/terminy/

Kam dál

Jak vypadá efektivní příprava na Scio testy OSP

Bude dobré, když si předem rozmyslíte, kolik času přípravě na Scio testy věnujete. Zkuste si určit přesný časový údaj. Řekněte si třeba, že přípravě na testy OSP věnujete minimálně 30 hodin. Na první pohled se to může zdát hodně, ale při hodině denně bude vaše příprava trvat měsíc. To není tolik, když si uvědomíte, jak velký vliv mohou mít výsledky Národních srovnávacích zkoušek na zbytek vašeho života. Pokud je to ještě možné, tak počítejte raději i s rezervou. Může vás zachránit, když zjistíte, že na přípravu budete potřebovat více času. Jistě uznáte, že je lepší být připraven týden dopředu, než být připraven nedostatečně. Zkuste se také učit každý den v pravidelný čas. Postupně se z učení stane zvyk a bude pro vás jednoduší. To se vám bude hodit i na vysoké škole.

U ostrého testu nebudete moci použít kalkulačku. To znamená, že se všechny výpočty dají zvládnout buď z hlavy nebo maximálně na papíře. Už při procvičování je tedy vhodné kalkulačku nepoužívat. Pokud zjistíte, že vám dělá problémy základní matematika, tak procvičujte příklady malé a velké násobilky.

Testy jsou úmyslně koncipovány tak, aby naprostá většina uchazečů nestihla ve stanoveném časovém limitu vyřešit všechny úlohy. Už při přípravě se tedy na rychlost musíte soustředit. Nestačí, když budete umět řešit všechny typy úloh. Musíte být schopni řešit je rychleji než ostatní.

Video je z analytického oddílu kurzu OSP.

Kam dál

Kam dál? Můžete se podívat na řešení slovních úloh  nebo  zeber.

MiniTest OSP zdarma

Vyzkoušejte si interaktivní test OSP zdarma a zjistěte, jaké jsou vaše šance dostat se na vysokou a kolik času ještě přípravě musíte věnovat.