OSP testy Scio – Analytický oddíl

V minulých dvou článcích jsme si ukázali,  jaké úlohy OSP testy společnosti Scio obsahují. Teď se podívám na oddíl analytický.

Analytický oddíl je zaměřen na matematické a logické přemýšlení. Čekají vás procenta, trojčlenky, geometrické obrazce, soustavy rovnic, slovní úlohy, analýzy grafů a tabulek, … Nejtěžší, na co můžete narazit, jsou kombinatorické a pravděpodobnostní úlohy. I ty jdou ale většinou vyřešit prostou úvahou.

OSP testy Scio obsahují následující úlohy:

 • Grafy a tabulky
 • Porovnávání hodnot
 • Dostačující tvrzení
 • Slovní úlohy
 • Soubory podmínek
 • Matematizace
 • Vynechávky
 • Smyšlené operace
 • Zebry

Chceš víc?

Tento článek čerpá informace a úlohy z učebnice Obecné studijní předpoklady. V ní je vysvětlen jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obsahuje i test s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.

Více

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Grafy a tabulky

Scio OSP testy obsahují jako první úlohy analytického oddílu úlohy s grafem nebo tabulku (případně jejich kombinaci). K nim je přiřazena skupina otázek. Někdy stačí k určení správné odpovědi jen letmý pohled, jindy vás čeká i počítání.

Ukázková úloha

Graf obsahuje informace o volebních výsledcích strany HLAD v letech 2005 až 2012. Tabulka zobrazuje procentuální podíl věkových skupin voličů strany HLAD ve vybraných letech.

OSP testy Scio - graf 1
OSP testy Scio - graf 2

Úlohy

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?

A) Ve všech vybraných letech měla mezi voliči strany HLAD nejsilnější zastoupení skupina 18 až 25 let.

B) V roce 2007 měla věková skupina 66 a více let mezi voliči strany Hlad nejmenší zastoupení.

C) V roce 2008 zastupovala věková skupina 46 až 55 let mezi voliči strany HLAD více než desetinu všech jejích voličů.

D) V roce 2008 zastupovali voliči strany HLAD starší 35 let méně než čtvrtinu všech voličů strany v tomto roce.

E) Žádná z odpovědí A) až D) není správná.

Ve kterém roce z let 2005, 2006, 2008, 2010 a 2012 měla mezi celkovým počtem voličů u voleb věková skupina 18—25 let voličů strany HLAD největší a ve kterém nejmenší zastoupení?

A) největší v roce 2005 a nejmenší v roce 2008

B) největší v roce 2006 a nejmenší v roce 2010

C) největší v roce 2010 a nejmenší v roce 2005

D) největší v roce 2010 a nejmenší v roce 2006

E) Odpověď nelze jednoznačně určit.

Které z následujících tvrzení o volebních výsledcích strany HLAD v roce 2010 je pravdivé?

A) Věková skupina 36—45 let měla ze všech vybraných let největší zastoupení.

B) Voliči mladší 36 let zastupovali tři čtvrtiny všech voličů.

C) V tomto roce si strana ve volbách přilepšila více než o tři procenta.

D) Oproti předchozímu roku zaznamenala strana největší růst mezi lety 2005 až 2013.

E) Žádná z odpovědí A) až D) není správná.

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Porovnávání hodnot

Tyto úlohy tvoří v testech OSP Scio dvě hodnoty (čísla, neznámé, výrazy, …). Vašim úkolem je porovnat je z pohledu větší/menší. Někdy jsou nad hodnotami i doplňující informace, které musíte vzít v úvahu. Možné odpovědi jsou vždy stejné:

A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.

B)Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.

C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.

D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

Ukázková úloha

Osminásobek čísla y zmenšený o dvojnásobek čísla y se rovná čtyřnásobku čísla y zvětšenému o 6.

Šestinásobek čísla y

18

A) Hodnota vlevo je větší než hodnota vpravo.

B)Hodnota vpravo je větší než hodnota vlevo.

C) Hodnota vpravo je stejná jako hodnota vlevo.

D) Nelze jednoznačně určit, která hodnota je větší.

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Dostačující tvrzení

OSP testy Scio jako další obsahují  úlohy, kde  je třeba určit, které ze dvou tvrzení je dostačující k jednoznačné odpovědi na otázku. Někdy úloha obsahuje i další dodatkové informace. Možné odpovědi jsou vždy stejné:

A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.

B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.

C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.

D) Každé tvrzení samotné je dostačující.

E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

Ukázková úloha

V 11:00 vyrazilo osobní auto z města  do města . V 11:30 vyrazilo nákladní auto z města  do města . Dorazí osobní auto do města  před tím, než vyjede nákladní auto?

 1. Průměrná rychlost osobního i nákladního auta je stejná.
 2. Nákladní auto dorazí do města  půl hodiny potom, co osobní auto dorazí do města .

A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.

B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.

C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.

D) Každé tvrzení samotné je dostačující.

E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

OSP testy Scio – Analytický oddíl: Slovní úlohy

O slovních úlohách si více přečtěte v článku Scio OSP testy: Naučte se řešit slovní úlohy.

1. 12. 2022
Jak se efektivně učit na maturitní zkoušky

Jak se efektivně učit na maturitní zkoušky Zkouškové období, státnice či závěrečné maturitní zkoušky, to vše přichází se začátkem léta […]

Více
7. 4. 2022
TSP MUNI – Jak zvládnout přijímací zkoušky

Co to TSP MUNI je a na kterou fakultu jej potřebuji TSP MUNI je zkratka pro test studijních předpokladů. Tento test si […]

Více
30. 12. 2021
Nástup na vysokou školu? 6 tipů, jak se z toho nezbláznit!

Dostali jste se na VŠ? Ještě nemáte vyhráno. Tady je 6 tipů jak se z nástupu na VŠ nezbláznit.

Více
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Logo nakladatelství Scholastik
bookmarkcrosslist