Scio testy: Řešte zebry, aneb ovládněte analytický oddíl

Zebry (pojmenované podle první úlohy tohoto typu, která měla zadání: Kdo vlastní zebru) jsou typem úloh ve Scio testech, který je tvořeny textem a souborem podmínek. K jednomu textu patří dvě, tři nebo čtyři otázky.

Ukázkové úlohy

TEXT K ÚLOHÁM 1 AŽ 3

Karel nakoupil v květinářství 5 druhů květin (růže, karafiáty, tulipány, lilie a kaktusy). Od každého druhu koupil jiný počet (1,2,3,5,9). Každá květina také stojí jinou cenu za kus (20 Kč, 35 Kč, 45 Kč, 70 Kč, 100 Kč).

Víme, že:

  • Růže stojí méně než 45 Kč.
  • Květinu za 35 Kč koupil Karel jenom jednu.
  • Jeden kaktus stojí pětkrát víc než jeden karafiát.
  • Karafiátů Karel nakoupil stejně jako růží a tulipánů dohromady.

Př. 1.

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?

A) Tulipán je dražší než lilie.
B) Karel utratil za kaktusy více peněz než za lilie.
C) Karel nakoupil devět kaktusů.
D) Karel nakoupil karafiáty za 60 Kč.
E) Žádná z odpovědí A)D) není správná.

Př. 2.

Kolik stojí dohromady tulipán a lilie?

 

A) 80 Kč
B) 115 Kč
C) 145 Kč
D) 170 Kč
E) Odpověď nelze jednoznačně určit.

Př. 3.

Kolik mohl Karel nakoupit květin s cenou 45 Kč za kus?

A) jen dvě
B) jen pět
C) jen devět
D) jen kterákoliv z dvojice pět nebo devět
E) dvě, pět nebo devět

Postup řešení

Existují dva stěžejní způsoby řešení zeber ve Scio testech: Přihrádková metodaTabulková metoda. Pokud zvládnete obě tyto metody, tak budete umět jednoduše a rychle vyřešit asi 90 % všech zeber. Zbylých 10 % můžete vyřešit vhodným upravením těchto metod nebo jejich kombinací.

Pokud budete mít v testu málo času a bude hrozit, že nestihnete vyřešit obě zebry, tak volte raději tu s více otázkami než tu, která má kratší text. Aplikování vhodné metody vám totiž většinou poskytne odpovědi na všechny otázky, které k zebře patří.

Přihrádková metoda

Přihrádková metoda se hodí na zebry s číselnými hodnotami, které se dají dobře seřadit od největší po nejmenší. (Například v Ukázkové úloze 1 můžete řadit květiny podle jejich ceny.)

Začnete tím, že si připravíte tolik přihrádek, kolik máte číselných hodnot (cenu, věk, pořadí, …). Ty zapíšete ve správném pořadí pod ně.

Přihrádky 1

Pak postupně procházejte jednotlivé podmínky ze zadání a zapisujete do přihrádek nečíselné činitele (barvu, jména, …), jejichž umístění je jednoznačné. Nahoru nad přihrádku zapisujete menším písmem činitele, kteří se v ní alespoň můžou vyskytovat. Protože jich bude pravděpodobně víc než jeden, je dobré je oddělovat lomítkem.

Přihrádky 2

Podmínky projděte několikrát a snažte se hledat hlubší souvislosti. Občas narazíte na podmínku, která se nedá do žádné z přihrádek snadno zaznamenat. Poznamenejte si ji vedle, abyste na ni při řešení nezapomněli.

Řešení ukázkové úlohy

Teď se podívejte, jak by mohlo vypadat řešení ukázkové zebry pomocí přihrádkové metody.

Nejprve si přichystejte pět přihrádek (pět druhů květin) a seřaďte je podle ceny.

Přihrádky

Z první podmínky víte, že růže stojí méně než 45 Kč. Můžete ji tedy napsat do prvních dvou přihrádek nahoru do rohu. To vám říká, že se v nich růže může vyskytovat. (Vše zapisujete ve zkratkách, kvůli úspoře času i místa na papíře.)

Přihrádky 3

Osobní doučování OSP

V rámci osobního doučování se lektor bude věnovat jen tobě a tomu, co právě ty potřebuješ.

SCIO TESTY

Co SCIO testy jsou, jakou mají strukturu a jak se na ně uspěšně připravit?

Učebnice OSP

Stovky řešených úloh. Strategie k celému testu i typům úloh. Spousty tipů a triků.

Přihrádky budou obsahovat jak druh květiny, tak jejich počet. Musíte si v nich tedy nechat dostatek místa na obě tyto informace.

Další podmínka sděluje, že kaktus stojí pětkrát více než karafiát. S tímto typem podmínek mají někteří studenti problém. Uvědomte si ale, že pětkrát dražší je v nabídce jen nejdražší květina oproti nejlevnější. Můžete tedy do přihrádek s jistotou zapsat obě tyto květiny. Protože začínají na stejné písmeno, můžete použít třeba KS pro kaktus a KF pro karafiát. Zaplnilo se tak jedno ze dvou možných polí pro růži, a můžete tedy s jistotou zanést i ji.

Přihrádky 4

Poslední podmínka říká, že karafiátů Karel nakoupil stejně jako růží a tulipánů dohromady. Zdá se to matoucí, ale uvědomte si, že množství květin nemůže být jiné než 1,2,3,5 nebo 9. Navíc víte, že růži koupil Karel jenom jednu. Musel tak nakoupit tři karafiáty a dva tulipány. Protože tulipány ještě nemáte umístěné v žádné přihrádce, ale už víte, kolik jich je, tak si tuto informaci napište bokem.

Teď můžete doplnit do tabulky všechny zbývající nejednoznačné hodnoty.

Přihrádky 4

Teď už by pro vás neměl být problém správně odpovědět na všechny otázky, které k zebře patří.

Správné odpovědi jsou: 1. D, 2.B, 3. E

Tedy:

Př. 1. Karel nakoupil karafiáty za 60 Kč. (Koupil tři v ceně 20 Kč/ks.)

Př. 2. Lilie a tulipán stojí dohromady 115 Kč. (Lilie může stát 45 Kč a tulipán 70 Kč nebo obráceně.)

Př. 3. Květin s cenou 45 Kč za kus mohl Karel koupit dvě, pět nebo devět.

Matěj Vitouch

Matěj Vitouch

Lektor testů OSP a TSP, hlavní autor publikace Obecné studijní předpoklady - Kompletní průvodce přípravou na testy OSP společnosti SCIO

Chceš víc?

Tento článek je výrazně zkrácenou kapitolou o zebrách z učebnice Obecné studijní předpoklady. Stejným způsobem je v ní vysvětlen jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obahuje i test s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.