Scio test OSP: Verbální oddíl – 1. část

Čeká vás Scio test OSP? Podívejte se, z jakých oddílů a úloh se skládá a jak funguje vyhodnocení výsledků.

Scio Test OSP nahrazuje nebo doplňuje přijímací zkoušky na desítky fakult vysokých škol v ČR i na Slovensku. Skládá se ze dvou oddíl – verbálního a analytického. Přestože se v něm nesetkáte s žádnou úlohou, která by testovala Vaše faktické znalosti, tak se na něj dá velmi efektivně připravit. To je možné především díky tomu, že se v testu opakují vždy stejné typy úloh. Když se tedy naučíte správný postup řešení, tak ho potom nebudete mít problém aplikovat ani v ostrém testu OSP u Národních srovnávacích zkoušek Scio.

Všechny otázky ve Scio testu jsou uzavřené s výběrem ze čtyř nebo pěti odpovědí. Za špatnou odpověď budete penalizování ztrátou části bodu. Více si o tom přečtete na hlavní stránce

Scio test OSP: Verbální oddíl

Verbální oddíl dostanete u Scio testu do ruky první. Měl by testovat vaši schopnost pracovat se slovem a jazykem. Proto je velká část úloh v něm založená na práci s texty. Obecně by se dalo říct, že ve verbálním oddílu OSP budou mít výhodu pravidelní čtenáři. Čas na jeho vyplnění je 35 minut a skládá se ze 33 úloh.

Typy úloh jsou následující:

  • Doplňování do vět
  • Vztahy mezi slovy
  • Synonyma a antonyma
  • Co není v souladu
  • Krátké texty
  • Dlouhé texty
  • Porovnávání textů

Scio test OSP

Doplňování do vět

První typ úloh, na který ve Scio testech OSP narazíte jsou úlohy s krátkým odstavcem, ve kterém jsou dvě nebo tři slova vynechány. Vašim úkolem je vybrat z nabízených možností taková slova, která se na vynechaná místa nejlépe významově a stylisticky hodí. Zohledňujte i smysl textu jako celku.

Ukázková úloha

Seriózní radou je ______________, že většina profesionálů, kteří svojí práci berou vážně, by měli přestat ____________ sociální média, aby se mohli lépe soustředit na klíčové činnosti.

A) paradigm – kontrolovat B) ideologie – používat C) tvrzení – zneužívat D) kritika – navšťěvovat E) konstatování – sledovat

Vztahy mezi slovy

V úlohách 4 a 6 Scio testu OSP dostanete v zadání dvě dvojsloví, mezi kterými je rovnítko. V každém z těchto dvojsloví bude však jedno slovo chybět. Vašim úkolem je přijít na to, která z nabízených odpovědí obsahuje taková slova, po jejichž doplnění bude nejpodobnější vztah mezi dvojicí slov napravo a nalevo od rovnítka. Pořadí slov ve dvojici je důležité.

Ukázková úloha

_____________ : PAST = _____________ : HMYZ

A) kořist – květina B) díra – moucha C) listí – potrava D) lov – mraveniště E) podvod – mucholapka

Synonyma a anotnyma

Tyto úlohy jsou zadány jako jedna věta nebo souvětí s podtrženým slovem. Vašim úkolem je určit synonymum a antonymum tohoto slova. Tento typ úloh je specifický tím, že v něm musíte označit dvě možnosti (jednu pro synonymum a druhou pro antonymum). Musí přitom být obě správně, aby byla úloha ohodnocena jedním bodem. Pokud označíte jednu nebo obě odpovědi špatně, tak dojde ke ztrátě jedné čtvrtiny bodu. Jedná se pravděpodobně nejzáludnější úlohy ve Scio testech.

Ukázková úloha

To dědečkovo dětinské chování se nedá vydržet.

synonymum

A) primitivní B) infantilní C) hloupé      D) marnotratné   E) rozmazlené

antonymum

F) stařecké G) vyspělé H) normální   I) vypočítavé       J) odměřené

Chceš víc?

Tento článek obsahuje ukázkové úlohy z učebnice Obecné studijní předpoklady. Stejným způsobem je v ní vysvětlen jednoduchý postup řešení ke všem typům úloh a obahuje i test s percentilovou tabulkou a stovky řešených úloh k procvičení.

Více

Co není v souladu

Úlohy tohoto typu tvoří odstavec textu, ve kterém je jedna část, která zbytku zcela odporuje. Vaším úkolem je odhalit, o jakou část se jedná. Otázka u těchto úloh je tedy vždy stejná:

„Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?“

Ve Scio testu se jedná o pět úloh. Tento typ je tedy potřeba dobře natrénovat.

Ukázková úloha

Dalšími doporučeními jsou rozumný životní styl, psychická vyváženost a dle možností přiměřená fyzická aktivita. Běžné bolesti pohybového aparátu mohou potkat každého člověka a nemusí nic vážného znamenat. Zejména ve vyšším věku je to podle pražské revmatoložky zcela běžné, vlastně normální. Signál závažnějšího problému bychom měli registrovat, pokud na naše obtíže budou účinné standardní léky, například proti bolesti. Kdyby se i po jejich užití obtíže dále zhoršovaly, začaly se objevovat otoky kloubů a ztuhlost, bude třeba vždy pomyslet na možnost revmatismu.

„Stárnutí se nevyhneme, ale degenerativní nemoci kloubního aparátu, tedy artrózu, můžeme částečně ovlivnit nebo zpomalit. Například tak, že své klouby nebudeme dlouhodobě přetěžovat hlavně nadváhou, nadměrnou fyzickou zátěží a sedavým způsobem života s nedostatkem pohybu,“ radí doktorka Tegzová. Životospráva, vhodná váha a přiměřená pohybová aktivita vedou k dobrému stavu svalstva, což může při artróze hrát velmi pozitivní ochrannou roli. Naopak užívání jakýchsi preventivních potravinových doplňků, které mají údajně léčit chrupavku, nemá žádné odborné opodstatnění. „Je to jen obchod. Řada lidí se ale k této jednoduché cestě uchyluje, protože je pro ně jednodušší brát nějaké medikamenty než začít zdravě žít, hubnout a cvičit,“ upozorňuje Dana Tegzová.

(převzato a upraveno s Lidovky.cz)

Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

A) Běžné bolesti pohybového aparátu mohou potkat každého člověka a nemusí nic vážného znamenat.

B) Pokud na naše obtíže budou účinné standardní léky, například proti bolesti.

C) Stárnutí se nevyhneme, ale degenerativní nemoci kloubního aparátu, tedy artrózu, můžeme částečně ovlivnit nebo zpomalit.

D) Životospráva, vhodná váha a přiměřená pohybová aktivita vedou k dobrému stavu svalstva, což může při artróze hrát velmi pozitivní, ochrannou roli.

E) Naopak užívání jakýchsi preventivních potravinových doplňků, které mají údajně léčit chrupavku, nemá žádné odborné opodstatnění.

Přejít na pokračování článku

1. 12. 2022
Jak se efektivně učit na maturitní zkoušky

Jak se efektivně učit na maturitní zkoušky Zkouškové období, státnice či závěrečné maturitní zkoušky, to vše přichází se začátkem léta […]

Více
7. 4. 2022
TSP MUNI – Jak zvládnout přijímací zkoušky

Co to TSP MUNI je a na kterou fakultu jej potřebuji TSP MUNI je zkratka pro test studijních předpokladů. Tento test si […]

Více
30. 12. 2021
Nástup na vysokou školu? 6 tipů, jak se z toho nezbláznit!

Dostali jste se na VŠ? Ještě nemáte vyhráno. Tady je 6 tipů jak se z nástupu na VŠ nezbláznit.

Více
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Logo nakladatelství Scholastik
bookmarkcrosslist