Videokurz – Analytický oddíl

Ukázky z kurzu - Analytický oddíl OSP

Obsah kurzu

Úvodní video

1. Strategie, hodnocení, čas

SMYŠLENÉ OPERACE

2. Smyšlené operace – úvod

3. Smyšlené operace – příklad 1

4. Smyšlené operace – příklad 2

5. Doplňování operací za symboly

6. Doplňování operace a výrazu aby platila rovnost

PROCENTA A ZLOMKY

7. Procenta  a zlomky  – úvodní video

8. Procvičování – porovnávání

9. Procvičování 2

10. Procvičování 3

11. Procvičování – zdražování a zlevňování

12. Procvičování – zlevněné vstupenky

POROVNÁVÁNÍ

13. Porovnávání – úvod

14. Procvičování – porovnávání geometrie

15. Procvičování

16. Procvičování – poměry

17. Procvičování – goiometrie

18. Procvičování – porovnávání dvou velkých čísel

ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICEMI

19. Úlohy řešené rovnicemi – úvod

20. Procvičování

21. Procvičování – úlohy o pohybu – průměrná rychlost

22. Procvičování – úlohy o pohybu 2

23. Procvičování – úlohy o pohybu 3

KTERÉ TVRZENÍ JE DOSTAČUJÍCÍ

24. Které tvrzení je dostačující

25. Které tvrzení je dostačující – příklad 1 – Auta a města

26. Které tvrzení je dostačující – příklad 2 – Objem nádob

27. Které tvrzení je dostačující – příklad 3 – Balíček karet

28. Které tvrzení je dostačující – příklad 4 – pexeso

MATEMATIZACE A VERBALIZACE

29. Matematizace a verbalizace 1

30. Matematizace a verbalizace 2

31. Matematizace a verbalizace 3

32. Matematizace a verbalizace 4

33. Matematizace a verbalizace 5

34. Matematizace a verbalizace 6

35. Matematizace a verbalizace 7

VYNECHÁVKY

36. Vynechávky – úvod

37. Vynechávky 1

38. Vynechávky 2

39. Vynechávky úvod

SOUBORY PODMÍNEK

40. Soubory podmínek 1

41. Soubory podmínek 2

42. Soubory podmínek 3

GRAFY

43. Grafy – úvod

44. Grafy 1

45. Grafy 2

46. Grafy – posilovna

TABULKY

47. Tabulky 1

48. Tabulky 2

49. Tabulky 3

50. Tabulky 4

ZÁVĚR

51. Závěr

Úvodní video

Vítejte u kurzu, který Vás připraví na analytický oddíl Scio testu obecných studijních předpokladů (OSP).

Scio testy dnes využívá celá řada vysokých škol místo přijímaček a úspěšné zvládnutí Scio testu Vám může zajistit přijetí.

Strategie, hodnocení, čas

V této lekci se dozvíte, jakou má test OSP strukturu, jak funguje bodování a percentil a jak v něm postupovat maximálně efektivně.

Smyšlené operace - úvod

V této lekci se začnete podrobněji věnovat prvnímu typu úloh – smyšleným operacím. V úvodním videu uvidíte o co se jedná a na příkladech se naučíte obecně platný postup řešení.

Procenta a zlomky - úvodní video

Umět efektivně pracovat se zlomky a s procenty je v testech OSP klíčové. V této lekci se k tomu naučíte základní dovednosti, které jsou následně aplikovány na příkladech.