test

Welcome to your test

Kamarádi dělají různé spory, přičemž každý z nich dělá právě jeden sport. F kamarádů hraje fotbal, H kamarádů hraje hokej a B kamarádů hraje basketbal.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedených vztahů?
Kamarádi dělají různé spory, přičemž každý z nich dělá právě jeden sport. F kamarádů hraje fotbal, H kamarádů hraje hokej a B kamarádů hraje basketbal.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedených vztahů?
Kamarádi dělají různé spory, přičemž každý z nich dělá právě jeden sport. F kamarádů hraje fotbal, H kamarádů hraje hokej a B kamarádů hraje basketbal.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedených vztahů?

Test

1.

Jaká slova se na vynechaná místa v zadání nejlépe významově a stylisticky hodí?

Karel IV. byl český král a jeho _____ činy měly za následek _____ vzdělanost obyvatelstva. Také se zasloužil o mnoho změn, které _____ situaci Čech. Proto se mu přezdívá „Otec vlasti“.

2. Jaká slova se na vynechaná místa v zadání nejlépe významově a stylisticky hodí?

S rostoucí mírou _________ se zvýšila __________ nabízených produktů.

3. Jaká slova lze doplnit na vynechaná místa v zadání, aby vztah nalevo a napravo od rovnítka byl co nejpodobnější.

SPALNIČKY:_____=_______:BUK
4. Jaká slova lze doplnit na vynechaná místa v zadání, aby vztah nalevo a napravo od rovnítka byl co nejpodobnější.


_________ : ROHLÍK = BETONÁRKA : ________

5.

Najděte synonymum podtrženého slova. (Pozn.: U ostrého testu budete hledat u daného slova vždy i antonymum.)

Nový zákon, který byl nedávno schválen poslaneckou sněmovnou, sice není přímo proti ústavě a ani nejde proti jiným zákonům, ale mnoha lidem se zdá být amorální.

6.

Pozornost vzbudily další komplikace při dlouho očekávané záchraně historické vily Jiřina. K rekonstrukci objektu měla být původně povolána firma Horký a.s. Na poslední chvíli ale z kontraktu sešlo, ačkoliv firma jen několik dní před plánovaným podpisem smlouvy skončila v insolvenci. O dalším postupu teď jedná výbor vlastníků dané nemovitosti. Přestože plány na přestavbu byly v podstatě dokončeny, nedá se vyloučit jejich celkové přehodnocení. Dosud není jasné, jaká společnost dostane projekt na starosti, ani jestli nakonec nedojde k úplné demolici vily.


Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?

7.

Už teď nám roboti usnadňují naše životy. Pomáhají nám v kuchyni, sekají za nás trávu nebo mohou například vyluxovat. Do budoucna se počítá, že roboti za nás převezmou téměř všechny manuální činnosti. Má to ale i svoji temnou stranu. Už v minulosti lidstvo zažilo masivní propouštění v důsledku zavádění strojů. Podle mnohých stojíme i teď na prahu prudkého nárůstu nezaměstnanosti.

Které tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

8.

Moderní karavany a mobilní domy jsou navrhovány a konstruovány tak, aby byly energeticky úsporné. Detektory kouře do nich nainstalujte na strop podle doporučení. Ve starších karavanech a mobilních domech, které nejsou dostatečně izolované ve srovnání se současnými standardy, může kvůli nedostatečné izolaci stěn a střechy pronikat dovnitř extrémní horko. To může vytvářet teplotní bariéry, které mohou bránit přístupu kouře k detektoru umístěnému na stropě. V takových obydlích nainstalujte detektor kouře na vnitřní stěnu tak, aby vrchní hrana detektoru byla minimálně 10 cm a maximálně 30,5 cm od stropu.
http://www.protipozarni-systemy.com/file/p11.pdf
Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

 1. Ve starších karavanech a mobilních domech může dovnitř pronikat extrémní horko, které zažehne požár nezachytitelný stropním detektorem kouře.

 2. Díky energetické úspornosti moderních karavanů a mobilních domů by neměl mít detektor kouře, který je umístěný na stropě, problém odhalit nebezpečí.

 3. Kvůli nebezpečí požáru jsou moderní karavany a mobilní domy navrhovány tak, aby byly energeticky úsporné.

Text k úlohám 9. a 10.


Mir byla sovětská (později ruská) vesmírná stanice, první dlouhodobě obydlená vědecká stanice ve vesmíru na oběžné dráze kolem Země. Byla vybudována propojením modulů Mir, Kvant-1 (typová řada 37), Kvant-2, Kristall, Spektr, Priroda a DM, které byly na oběžnou dráhu odděleně vypouštěny v letech 1986–1996. Mir byl založen na řadě vesmírných stanic Saljut dříve vypouštěných Sovětským svazem. Stanice byla obsluhována pilotovanými loděmi Sojuz a nákladními Progressy. Předpokládalo se, že bude také obsluhována raketoplánem Buran, ale tento projekt byl opuštěn. Spojené státy, které plánovaly výstavbu vlastní vesmírné stanice Freedom jako protistranu Miru, se po skončení studené války během programu Shuttle-Mir spojily se svými raketoplány s Mirem.
Na stanici byly dodávány zásoby a dočasně se zvětšovaly obytné a pracovní prostory, čímž vzniklo v té době největší umělé kosmické těleso s celkovou hmotností 250 tun. Mir ve vesmíru představoval velkou kosmickou laboratoř. Celkový počet experimentů a pozorování vykonaných na jeho palubě dosáhl čísla 31 200, z toho 23 600 kosmonauti provedli v rámci sovětského, resp. ruského federálního kosmického programu a necelých 7 700 na komerčním základě. Mir byl velký asi jako šest autobusů a obsahoval množství vědeckých přístrojů i věci denní potřeby kosmonautů. Běžně v něm žili tři lidé, ale byl schopen pojmout až šest osob. Až na tři krátká období byl Mir nepřetržitě obydlen do října 1999. Na palubě Miru se vystřídalo celkem 104 kosmonautů, z toho 62 jiné než ruské národnosti. Řídící středisko Miru, CUP (Centr upravlenija poljotom), sídlilo v Kaliningradu u Moskvy (dnešní Koroljov).
(cs.wikipedia.org/wiki/Mir, upraveno)

9. Které tvrzení vyplývá z uvedeného textu?
10.

Které z následujících tvrzení odporuje uvedenému textu?

Graf k úlohám 11. a 12.

Graf k testům Scio OSP
11.

Ve kterém roce byl podíl prodaných výrobků B na celkovém počtu prodaných výrobků v onom roce největší?

12.

Ve kterém roce firma prodala právě dvakrát více výrobků A než výrobků B?


V úlohách 12. a 13. je vašim úkolem porovnat hodnoty vpravo a vlevo z pohledu větší menší.
13. součet násobků šesti menších než 50 | součet násobků tří menších než 50
14. Zadání úlohy OSP ke Scio testům pro analytický oddíl
obsah čtverce na obrázku | obsah kruhu na obrázku děleno 2π
Vaším úkolem u tohoto typu úloh je určit, které ze dvou tvrzení je dostačující k jednoznačné odpovědi na otázku.
15.

Platí, že x>y?

 1. y=3
 2. x²>9
16.

Máme obyčejný balíček karet (bez žolíků). Náhodně jich deset vytáhneme. Kolik z vytažených karet bude křížových?

 1. Kárových, pikových i srdcových karet jsme vytáhli stejně.
 2. Křížových karet je stejně, jako je součet kárových a pikových karet zmenšený o pět.
17.

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Pokojů je celkem 14. Kolik je v horské chatě třílůžkových pokojů, je-li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?

18.

Operace ♦ je definována vztahem a♦b=3b-a. Čemu se rovná 3♦(1♦3) ?

Úlohy 19. a 20. jsou tvořeny textem a souborem podmínek. K nim patří doplňující otázky.

V superhrdinském týmu Kult spravedlivých je pět superhrdinů (Hyperman, Electricguy, Ultrawoman, Raptorman a Teroman). Podle hodnosti v týmu nosí jeho členové trikoty různé barvy (zlatou pro hodnost generála, červenou pro poručíka nebo růžovou pro poskoka). Každý v týmu má právě jednu superschopnost (létání, neviditelnost, zmenšování, nesmrtelnost nebo nadsílu).Víme, že:

 • Hyperman je jediný, kdo má hodnost generála.
 • Ten, kdo se umí zmenšovat, má růžový trikot.
 • Teroman nosí červený trikot.
 • Ten, kdo nosí zlatý trikot, neumí létat ani být neviditelný.
 • Nadsílu má Teroman.
 • V týmu jsou právě dva poskokové.
19.

Které z následujících tvrzení určitě platí?

20.

Pokud by Raptorman uměl létat a nenosil růžový trikot, jakou schopnost může mít Ultrawoman?

Email

Hlavnistranka2

Welcome to your Hlavnistranka2

Jaká slova lze doplnit na vynechaná místa v zadání, aby vztah nalevo a napravo od rovnítka byl co nejpodobnější.

SPALNIČKY:_____=_______:BUK

Hlavnistranka

Welcome to your Hlavnistranka

Kamarádi dělají různé spory, přičemž každý z nich dělá právě jeden sport. F kamarádů hraje fotbal, H kamarádů hraje hokej a B kamarádů hraje basketbal.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedených vztahů?