Scio testy – struktura, průběh, příprava

Co jsou testy OSP

Testy OSP, které se píší v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), mají ověřit, jaké jsou vaše předpoklady pro studium na vysoké škole. Tyto předpoklady mají být chápany jako součet vašich studijních dovedností a schopností. Teoreticky tedy k úspěšnému zvládnutí NSZ nejsou potřeba žádné konkrétní znalosti. Přesto je dobré přípravě věnovat náležitý čas. Není pravda, že se na testy Obecných studijních předpokladů nedá připravit. Sami uvidíte, jak se vaše výsledky budou postupně zlepšovat. NSZ se konají na mnoha místech v ČR i na Slovensku a v několika termínech. Pokud zkoušky absolvujete ve více termínech, tak bude započítán jen váš nejlepší výsledek.

Struktura Scio testů

U Scio testů budete muset absolvovat dva oddíly testu OSP – verbální a analytický. Ve verbálním oddílu, který by měl ověřit vaši schopnost pracovat s jazykem, naleznete úlohy s texty a slovy. Na jeho řešení máte 35 minut. Naopak oddíl analytický zjišťuje vaše matematické a logické dovednosti. Jeho časový limit je 50 minut. Oba oddíly obsahují 33 úloh. Důležitá informace je, že časy mezi jednotlivými oddíly jsou nepřenosné. To znamená, že pokud vám ve verbálním oddílu zbude čas, nemůžete se v něm věnovat oddílu analytickému a obráceně. Je ale stejně poměrně nepravděpodobné, že u ostrého testu budete mít více času, než potřebujete.

Všechny úlohy ve Scio testech mají právě jedno správné řešení, které vybíráte ze čtyř nebo pěti možností (uzavřené otázky). Za správnou odpověď získáte vždy jeden bod. Za odpověď chybnou ztratíte 1/4 bodu u úloh se čtyřmi možnostmi na výběr a 1/5 bodu u úloh s pěti možnostmi na výběr. Za nezodpovězené úlohy neztrácíte ani nezískáváte nic.

Odpovědi budete zaznamenávat na samostatný list – záznamový arch.  Zadání zpravidla neodevzdáváte, a můžete si do něj tak dělat poznámky a výpočty.

Odpovědi se zaznamenávají do archu formou křížkováni (viz obrázek). Pokud se rozhodnete vaši odpověď změnit, tak původní odpověď začerněte a zakřížkujte variantu, kterou považujete za správnou. Takto opravenou odpověď již měnit nelze. Pokud později uznáte i opravenou odpověď jako chybnou, tak ji začerněte. Úloha bude hodnocena jako nevyplněná. Jako nevyplněné budou hodnoceny i úlohy, u kterých označíte jako správné dvě nebo více odpovědí.

Jak Scio testy probíhají

Jak pravděpodobně víte, váš výsledek u NSZ se udává pomocí percentilu. Dosažení určitého percentilu tvoří součást přijímacích kritérií na mnoha vysokých školách v České republice a na Slovensku. Důvod, proč se výsledek neudává v bodech, je ten, aby se eliminovaly odchylky způsobené rozdílnými obtížnostmi testů variantách. Percentil totiž udává, kolik procent testovaných studentů mělo stejný nebo horší výsledek než vy. Pokud tedy budete mít nejlepší výsledek ze všech testovaných, tak váš percentil bude 100. Naopak percentil toho nejméně šťastného uchazeče bude 0. Testy OSP jsou vytvářeny tak, aby se průměrný uchazeč (tedy ten s percentilem 50) získal asi 50 % z celkového počtu bodů.

U Národních srovnávacích zkoušek se váš výsledný percentil vypočítá jako průměr percentilů z verbálního a analytického oddílu. Pro všechny termíny v daném roce kromě prvního se navíc uvádí percentil harmonizovaný. To znamená, že každý rok se v prvním termínu NSZ percentil počítá klasicky výše uvedeným způsobem, ale výsledky dalších termínů se pomocí složitých vzorců přepočítají, aby obtížnost všech termínů byla rovnocenná. Nemůže se tedy stát, že narazíte na těžší nebo lehčí termín. Všechny budou mít takovou obtížnost, jakou měl první termín daného roku.

Vysoké školy si sami určují, jakou roli budou mít Scio testy OSP v přijímacím řízení. Někdy vám dobrý percentil může zajistit prominutí přijímací zkoušky, jindy je výsledek u NSZ jediným zohledňovaným kritériem. Zjistěte si co nejdříve, jaký percentil vámi vybraná škola zohledňuje. Naleznete to přímo na webových stránkách školy. Pozor na to, že přijímací kritéria se mohou lišit v rámci jednotlivých fakult i oborů. Některé školy navíc nezohledňují všechny termíny Národních srovnávacích zkoušek a někdy také přikládají verbálnímu a analytickému oddílu odlišnou váhu.

Jak postupovat při přípravě na Scio testy

Bude dobré, když si předem rozmyslíte, kolik času přípravě na Scio testy věnujete. Zkuste si určit přesný časový údaj. Řekněte si třeba, že přípravě na testy OSP věnujete minimálně 30 hodin. Na první pohled se to může zdát hodně, ale při hodině denně bude vaše příprava trvat měsíc. To není tolik, když si uvědomíte, jak velký vliv mohou mít výsledky Národních srovnávacích zkoušek na zbytek vašeho života. Pokud je to ještě možné, tak počítejte raději i s rezervou. Může vás zachránit, když zjistíte, že na přípravu budete potřebovat více času. Jistě uznáte, že je lepší být připraven týden dopředu, než být připraven nedostatečně. Zkuste se také učit každý den v pravidelný čas. Postupně se z učení stane zvyk a bude pro vás jednoduší. To se vám bude hodit i na vysoké škole.

U ostrého testu nebudete moci použít kalkulačku. To znamená, že se všechny výpočty dají zvládnout buď z hlavy nebo maximálně na papíře. Už při procvičování je tedy vhodné kalkulačku nepoužívat. Pokud zjistíte, že vám dělá problémy základní matematika, tak procvičujte příklady malé a velké násobilky.

Testy jsou úmyslně koncipovány tak, aby naprostá většina uchazečů nestihla ve stanoveném časovém limitu vyřešit všechny úlohy. Už při přípravě se tedy na rychlost musíte soustředit. Nestačí, když budete umět řešit všechny typy úloh. Musíte být schopni řešit je rychleji než ostatní.

Kam dál? Můžete se podívat na řešení slovních úloh  nebo  zeber.

Osobní doučování OSP

V rámci osobního doučování se lektor bude věnovat jen tobě a tomu, co právě ty potřebuješ.

Učebnice OSP

Stovky řešených úloh OSP. Strategie k celému testu i typům úloh. Spousta tipů a triků.